Przeskocz do treści

Wprowadzanie do budownictwa nowoczesnych materiałów

74Rozwój nowoczesnych technologii daje się zauważyć w wielu bardzo różnych branżach. Budownictwo kojarzy się raczej z dużą stabilizacją metod niż ich dynamiką, ale jak najbardziej wykorzystywane są tutaj coraz to nowe efekty stale prowadzonych prac. Starania mają na celu zmniejszenie kosztów poszczególnych materiałów używanych powszechnie w budownictwie, zarówno w sposób bezpośredni (będą tańsze) jak i pośredni (bardziej wytrzymałe, łatwiejsze w konserwacji i użytkowaniu). Każdy nowy materiał, surowiec czy budulec jest na początku traktowany z lekką nieufnością, zwłaszcza jeśli wymaga przestawienia się z dotychczasowych przyzwyczajeń na coś nowatorskiego. Jeśli nowy pomysł wymaga jakichkolwiek inwestycji, na początku nie jest szybko wdrażany, ale w miarę przejawiania jego dobrych stron coraz lepiej się przyjmuje. Sprzyjają temu działania promocyjne, niskie ceny oraz oczywiście przykład płynący od inspirujących sąsiadów z lepiej rozwiniętych krajów. Np. jeśli coś jest modne i cenione w potężnych państwach europejskich, przyjęcie się tego w innych krajach jest już tylko kwestią czasu.